Arctic Culture Lab

Festival Skábma 2017

Arctic Culture Lab i samarbeid med Lebesby kommune gjennomfører også i år Skabma-festivalen, en festival med samiske og sirkumpolare problemstillinger og kunstneriske uttrykksformer som bakteppe. Med konserter, lesninger, filmvisninger, diskusjonsplattformer, workshops og bokpresentasjoner blir festivalen med et totalbudsjett på nesten en halvmillion kroner til en viktig møteplass for et samfunnsinteressert publikum. Festivalen skal utfordre, formulere nye spørsmål og framfor alt vekke forståelse for et ellers følsomt tema.

  • Vi ser på det samiske som på noe som er i stadig forandring noe som er lett synlig langs kysten av alle arktiske landene. Hvis man fokuserer bare på det historiske er det vanskelig å snakke om levende kulturuttrykk. I tillegg riskerer man at den samiske flagg markerer turistattraksjoner, sier Flavia Devonas Hoffmann, daglig leder for Arctic Culture Lab, som er festivalens samarbeidspartner og står for logistikk og delfinansiering.

Festival fikk støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord Stiftelsen, Finsk-Norsk kulturinstitutt, Sametinget, Nordisk kulturfond, og Finnmark Fylkeskommune. Det er den assisterende plan- og kultursjef i Finnmark fylkeskommune Stine Qvigstad Jenvin, som åpner festivalen på fredag, 17.november kl.19.
Allerede to dager før er det forfattermøte og foredrag med Kjell-G. Kjær om ishavsfangstens betydning for den samiske og kvenske befolkningen samt temadag på Kjøllefjord barnehage med Eventyrfortellinger med Mikkel Gaup og på Kjøllefjord skole med joik-workshop og litteraturverksted.

 

Stor kunstsatsning i år

Årets festival viser fire kunstutstillinger på fire plasser. – Kunst inviterer til refleksjon.  I motsetning til diskusjon der man reagerer gjerne altfor rask, trenger kunst betraktning og tid, mener Andreas Hoffmann, kurator og kultursjef i Lebesby kommune.

Fra Sverige kommer utstillingen «Queering Sapmi» som tar opp et tema som det har vært mye fortvilelse om i samiske miljøer: Hvordan tolker man historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet innenfor den samiske minoritetsgruppen?  Gjennom bilder og tekster møter vi ulike livshistorier fra en minoritet innen en minoritet.

Hanne Grete Einarsen har røtter fra Kjøllefjord, hvor hennes farsfolk som sjøsamer levde av fiske. “Trekk pusten opp i det blå” refererer til en stor personlig utfordring, med store oppgaver for igjen å kunne leve et så fullverdig liv som mulig. “En kreftdiagnose og en ryggmargskade har gjort at jeg har måttet revurdere hele min eksistens, og gjennom dette også redefinere min plass i det kunstneriske kosmos.”

Hans Ragnar Mathisen, som deltok i år i dokumenta utstillingen i Kassel er den kunstneren som lanserte navet Sàpmi. Siden 1999 jobber han med å lage et kart over hele det samiske området. Den nyeste delen viser Laksefjorden og verket vises for første gang under festivalen.

«Maadtoe»  er en kombinasjon av verk av dokumentarfotografen Michiel Brouwer og aktivisten/maleren Anders Sunna. Begge har i de siste årene vært opptatt av samme problemstilling når det gjelder statens utnyttelse av naturressursene, det samiske samfunnet og den rasismen og makten den utøver. Begge kunstnerne brenner sterkt for å vise og kommunisere omkring temaer som knapt er framme i den offentlige samtalen. Anders Sunnas maleri forteller sterkt og dypt personlig om hans families lange kamp for sin samiske tilværelse i Tornedalen. Som kontrast gir Michiel Brouwers kliniske fotografier en skarp påminnelse om samisk historie, om rasebiologi og om mislykket svensk samepolitikk helt fram til vår egen tid.

 

RAP med flere

Musikkprogrammet inviterer til Rap med den finsk-samiske rapperen Ailu Valle som i tillegg har rap-workshop med lokale ungdommer.
For åpningskonserten står Leagus fra Tromsø med Herborg Rundberg og Kristian Olstad med musikk som beveger seg i et grenseland mellom tradisjon, samtid og improvisasjon som veves sammen til et genuint uttrykk som gjør Leagus til ei nyskapende stemme i et kunstnerisk samisk samtidsuttrykk.

 

Film og samfunnsdiskusjon

  • Samspill og dialog mellom det samiske og ikke samiske er en nøkkel for et fremtidsrettet samliv. Det å kunne trekke linjer tilbake i tid, bidrar til å fortelle oss noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra, og styrker følelsen av fellesskap og tilhørighet i lys av samiske samtidskulturelle uttrykksformer. Engasjement i lokalsamfunnet bygger demokratiske verdier og gir mulighet til innflytelse og medvirkning lokalt, sier Andreas. Derfor inviteres på lørdag, 18. november til en tankesmie med fokus på «Minoriteter innom minoriteter» med Lill Tove Fredriksen fra UiT Tromsø, den medieomtalte fiskejente Sandra Andersen Eira og den unge forfatter Saia Stueng. Som introduksjon i diskusjonen vises den finske dokumentarfilmen «Kaisa`s Enchanted Forest». – Å legge diskusjoner inn i en festivalkontekst er en god måte å få med seg folk med ulike bakgrunn og blir dermed fritt for grå menn i dress på et eller annet konferansehotell eller kommunestyresal.

 

Workshops

  • Aktiv deltagelse i workshops og diskusjon skal knyte sammen teoretisk og praktisk kunnskap og bidra til å bli kjent med samiske kulturelle verdier og med utgangspunkt i disse lære å møte verden med en forståelse av fellesskap, toleranse og respekt. Vi inviterer til Joik-workshop for hele familien på lørdag kl.10, strikkeworkshop med Kirsti-Synnøve Suongir og utstillingsomvisning med diskusjon.

 

Nomadisk festival

 

Allerede i fjor da festivalen gjennomførtes for første gang hadde vi bestemt at festivalen skal være nomadisk med et ben i Kjøllefjord og det andre skal reise rundt kommunen og i fremtida forhåpentligvis også på hele Nordkyn. I fjor var det Dyfjord der nesten hele bygda deltok, i år flytter festivalen på søndag til Lebesby. Her er det en fullpakket dag med familieforestilling, strikkeworkshop, filmvisning, utstilling og publikumsdiskujson.